Aneks 1

Obrzędy wstępowania na stopnie Formacji Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

Przyjęcie do Postulatu Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

A. O co prosisz?
K. Proszę / o przyjęcie mnie do postulatu /
Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej.
A. Przez przyczynę Maryi Niepokalanej, za
wstawiennictwem św. Franciszka, św. Twoich
Patronów i Aniołów Stróżów, niech Pan Cię
uzdolni do wkroczenia na drogę Jego
przykazań.
Niech da Ci radość i pogodę ducha, serce
szczere i otwarte, wytrwałość i
wspaniałomyślność, abyś mógł / mogła swym
codziennym życiem w sercach ludzi rozsiewać
Pokój i Dobro.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Przyjęcie na 1 stopień formacji Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

A. O co prosisz?
W. Proszę / o przyjęcie mnie na pierwszy stopień
formacji w Rodzinie Młodzieży Franciszkańskiej.
A. Jaka jest twoja motywacja?
W. Pragnę coraz bardziej / poznawać postać św.
Franciszka / i charyzmat franciszkański, / aby będąc
związanym z Rodziną Młodzieży Franciszkańskiej, /
swoim życiem dawać świadectwo, / że wiara daje
życiu sens, / nadzieja, wzmacnia siły do kroczenia
codzienną drogą, / a miłość przemienia świat.
A. Twoja prośba została przyjęta. Zechciej wstąpić
na pierwszy stopień formacji. Pamiętaj jednak, że
to od twojego zaangażowania i współpracy z łaską
Bożą zależy twój postęp na drodze rozwoju
duchowego.
W. Bogu niech będą dzięki
Asystent podając krzyż mówi:
A. Niech krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który wyznaczał drogę św. Franciszkowi, będzie
dla ciebie znakiem zbawienia, zwycięstwa, miłości
i mocy.
W. Amen

Przyjęcie na 2 stopień formacji Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

A. O co prosisz?
W. Proszę / o przyjęcie mnie na drugi stopień formacji w
Rodzinie Młodzieży Franciszkańskiej.
A. Jaka jest twoja motywacja?
W. Poznawszy, / na czym polega charyzmat
franciszkański, / chcę kroczyć drogą, na którą wstąpiłem
[wstąpiłam]. / Idąc za przykładem św. Franciszka, / będę
pogłębiać moją znajomość Jezusa Chrystusa / i budować
swą przyjaźń z Nim. / Chcę przez częstą lekturę Pisma
Świętego / wsłuchiwać się w słowa, / które kieruje do
mnie Bóg.
A. Twoja prośba została przyjęta. Zechciej wstąpić na
drugi stopień formacji. Pamiętaj jednak, że to od
waszego zaangażowania i współpracy z łaską Bożą
zależy twój postęp na drodze rozwoju duchowego.
W. Bogu niech będą dzięki
Asystent podając księgę Ewangelii mówi|:
K. Niech Święta Ewangelia będzie Ci nauczycielką
życia: na wzór Maryi, która swym życiem wypełniała
słowo, jakie skierował do niej Bóg. – Czytaj to, co Bóg
do ciebie kieruje, rozważaj to, co przeczytałeś i
zachowuj, co w swym sercu rozważyłeś.
W. Amen

Przyjęcie na 3 stopień formacji Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

K: O co prosisz?
W: Proszę / o przyjęcie mnie na trzeci stopień
formacji w Rodzinie Młodzieży Franciszkańskiej.
K: Jaka jest twoja motywacja?
W: Pociągnięty [pociągnięta] przykładem św.
Franciszka, / który ukochał Kościół Święty, / chcę
rozwijać świadomość, / że wspólnie tworzymy
Kościół, / który jest Ciałem Chrystusa. / Przez
częstsze uczestnictwo w Eucharystii / będę pogłębiać
moją przyjaźń z Jezusem, / by mógł On coraz bardziej
działać we mnie.
A: Twoja prośba została przyjęta. Zechciej wstąpić
na trzeci stopień formacji. Pamiętaj jednak, że to
od twojego zaangażowania i współpracy z łaską
Bożą zależy twój postęp na drodze rozwoju
duchowego.
W: Bogu niech będą dzięki.
Asystent podając chleb mówi|:
A: Niech chleb powszedni przypomina Ci, że Jezus
tak bardzo chciał być z nami, że przyjął postać
codziennego chleba i codziennie na ołtarzu
przychodzi do nas, byśmy mogli być z Nim jedno.
W. Amen

Przyrzeczenia
Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej
Dobry Boże
Zgromadziłeś nas młodych
we wspólnocie franciszkańskiej
aby objawić nam Twą wielką miłość
jaką nas nieustannie otaczasz
Jako odpowiedź za ten cudowny dar
przyrzekamy złączyć nasze młode życie
z życiem Jezusa Chrystusa Twego Syna
idąc za wzorem św. Biedaczyny z Asyżu.
Centrum naszego życia będzie Eucharystia,
Ewangelia będzie Przewodnikiem,
Kościół – Matką, biedni i poniżeni – braćmi.
Zobowiązujemy się wobec wszystkich,
jako Twoi uczniowie,
służyć ci wiernie przez okres jednego roku
gotowi do poświęceń,
zawsze i wszędzie czynić dobro,
i być głosicielami Królestwa Twego Pokoju
jako naśladowcy św. Franciszka.
Przyjmij Boże,
to nasze pokorne przyrzeczenie.
Składamy je w ręce Matki Niepokalanej i prosimy,
utwierdź nas w swojej miłości. Amen.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s